• Header advies&uitvoering

  VHIC levert de inhoud van diverse modellen voor documentaire structuurplannen, houdt de Basis Archiefcode en de Gemeentelijke Thesaurus actueel en werkt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een nieuwe Selectielijst voor Gemeenten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Archiefbewerking

VHIC kan uw archief (weer) op orde brengen. Wij richten uw archief zodanig in dat het beheersbaar wordt voor de archiefvormer en bruikbaar voor de gebruiker. Dit deden wij voor overheidsorganisaties als gemeenten, provincie, Rijk, ZBO, GGD, verenigingen, zorginstellingen en stichtingen. VHIC beschikt over gediplomeerd personeel (o.a. VVA) met ruime ervaring en kennis.

Kwaliteit voorop

Bij archiefwerkzaamheden komt het aan op de kwaliteit van de bewerking. Deze actie is bewerkelijk, arbeidsintensief en vereist een hoog expertiseniveau van werkprocessen. Wanneer deze activiteiten in één keer goed worden uitgevoerd, heeft u als organisatie hiervan het voordeel: u hoeft geen tijdrovende nabewerking uit te voeren (herstellen van fouten, tijdrovende zoekacties bij lacunes van ontbrekende documenten). VHIC levert compleet werk af zonder dat correcties achteraf nodig zijn.

Onze ervaren adviseurs bieden u het volgende: