• Header advies&uitvoering

  VHIC levert de inhoud van diverse modellen voor documentaire structuurplannen, houdt de Basis Archiefcode en de Gemeentelijke Thesaurus actueel en werkt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een nieuwe Selectielijst voor Gemeenten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Informatieveiligheid

Onze visie is dat goede informatieveiligheid alleen te borgen is als aandacht wordt besteed aan mens, organisatie en techniek. In samenwerking met onze partner Recourse bieden we op deze drie gebieden diverse producten en diensten aan.

Mens

Voorwaarde voor een informatieveilige organisatie is dat medewerkers, maar ook bestuur en management, zich voldoende bewust zijn van het belang van informatieveiligheid en de invloed van hun handelen daarop. Cruciaal daarbij is aandacht voor kennis, houding en gedrag. Via onze iBewustwordings Management methode en systeem (BMS) bieden wij een bewustwordingstraject om alle medewerkers iBewust te maken. Ook bieden wij middels rapportages inzicht in hoe uw organisatie ervoor staat en welke stappen moeten worden genomen om de informatieveiligheid te vergroten. Hiermee heeft u direct bewijs in handen om aan te tonen dat u informatieveiligheid serieus neemt en stappen op dit vlak onderneemt.

Organisatie

De organisatie legt in haar informatieveiligheids- en privacybeleid de verantwoordelijkheden op het gebied van informatieveiligheid en privacy vast en borgt via een operationeel informatiebeveiligingsplan de uitvoering. Taken en verantwoordelijkheden zijn belegd en vastgelegd in procedures. Met het information Security Management Systeem (iSMS) kan de compliance van een organisatie aan de verschillende normenkaders zoals de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) in kaart worden gebracht.

Techniek

De techniek staat centraal binnen SentinelOne een vorm van endpoint protection die 100% bescherming biedt tegen malware en ransomware (een snel groeiende vorm van cybercrime waarbij bestanden worden gegijzeld en losgeld wordt geëist). Waar traditionele beveiligingsoplossingen virussen tegenhouden bij de poort, monitort SentinelOne ook na binnenkomst het gedrag van uw bestanden en grijpt het in op het moment dat een bestand verdacht gedrag vertoont. SentinelOne wordt geleverd inclusief een cyberguarantee die schade tot 900.000 euro vergoed als kwaadwillenden software schade aanrichten.