• Header advies&uitvoering

  VHIC levert de inhoud van diverse modellen voor documentaire structuurplannen, houdt de Basis Archiefcode en de Gemeentelijke Thesaurus actueel en werkt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een nieuwe Selectielijst voor Gemeenten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Kwaliteitszorg en -controle

Kwaliteitszorg is niet alleen een wettelijke verplichting. Een goed ingericht kwaliteitszorgsysteem levert vooral aantoonbare voordelen op voor het functioneren van uw informatiehuishouding. Daarnaast is de afgelopen jaren de hoeveelheid wet- en regelgeving voor de overheid sterk gegroeid en steeds gedetailleerder geworden. Voldoen aan een gewenst kwaliteitsniveau is daarmee uiterst complex.

VHIC heeft experts in dienst die u kunnen helpen bij de inrichting, het onderhoud, de borging en de bewaking van de kwaliteitszorg binnen uw organisatie.
Wij helpen u graag met: