• Header advies&uitvoering

  VHIC levert de inhoud van diverse modellen voor documentaire structuurplannen, houdt de Basis Archiefcode en de Gemeentelijke Thesaurus actueel en werkt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een nieuwe Selectielijst voor Gemeenten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Organisatieontwikkeling

De afdeling Informatiebeheer kan zich ontwikkelen tot een belangrijke facilitator van digitale processen in de gehele organisatie: van analoge naar digitale informatievoorziening. Maar hoe? VHIC kan uw organisatie begeleiden in deze organisatieontwikkeling. Dit kan onder andere door de inzet van:

 • i-Match: dit traject geef inzicht in hoeverre de competenties van uw medewerkers overeen komen met de functieprofielen in de nieuwe situatie. Het resultaat is een ontwikkelplan voor de afdeling en een persoonlijke ontwikkelingsroute voor iedere medewerker.
 • Digitaal paspoort: een uniek concept waarbij de gehele organisatie middels een combinatie van klassikale training en e-learning meegenomen wordt in het belang en het gemak van een uniforme, centrale opslag van informatie aan de hand van uw informatiesystemen en uw interne richtlijnen.
 • coaching bij verandermanagement, procesgericht registeren en het inrichten van een informatiestructuurplan.
 • i-Rendement: met behulp van dit meetinstrument wordt bepaald op welk niveau de informatievoorziening binnen uw organisatie staat en hoe u uw informatiebeheer op efficiënte en praktische wijze naar een hoger niveau kunt tillen.
 • extra ondersteuning voor uw afdeling door inzet van (interim) personeel.