• Header advies&uitvoering

  VHIC levert de inhoud van diverse modellen voor documentaire structuurplannen, houdt de Basis Archiefcode en de Gemeentelijke Thesaurus actueel en werkt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een nieuwe Selectielijst voor Gemeenten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Advies zaak- en documentmanagementsystemen

De selectie en inrichting van een nieuw zaak- of documentmanagementsysteem is geen makkelijke taak en wordt vaak onderschat. In het ergste geval kan dit leiden tot een systeem wat uiteindelijk niet of nauwelijks wordt gebruikt door de organisatie, met alle gevolgen van dien. De teleurstelling na afloop is dan ook groot: ambitieuze doelstellingen worden dan niet gehaald. VHIC ondersteunt u in het selectie-, inrichting- en implementatieproces. Wij hebben ervaring met vrijwel elk systeem in de Nederlandse markt waaronder Inproces, Decos, CORSA/Liber, Verseon en SharePoint.

Selectie

Bent u op zoek naar een nieuw of ander zaak- of documentsysteem? Wij hebben ruime kennis en ervaring met het opstellen van selectiecriteria, de beoordeling en de uiteindelijke selectie van een nieuw pakket. Wij kennen alle valkuilen en best practices en loodsen u veilig door het selectieproces.

Inrichting

De inrichting van een DMS- of zaaksysteem is een complex proces. De mogelijkheden binnen dergelijke systemen zijn ontzettend groot. Echter het belangrijkste is om de inrichting te laten aansluiten bij de eisen- en wensen van uw organisatie. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het effectief inrichten van alle gangbare systemen, zonder hierbij de gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen.

Training, coaching en begeleiding

Training, coaching en begeleiding zijn essentieel voor een succesvolle invoering van een zaak- of documentmanagementsysteem. Vaak gaat een implementatie samen met een andere manier van werken voor gebruikers. Door deze verandering op een juiste manier te begeleiden en de eindgebruikers in een vroegtijdig stadium te betrekken, zal eventuele weerstand sneller worden weggenomen. Hierdoor zal het nieuwe systeem en de nieuwe manier van werken beter worden ontvangen in de organisatie. Wij bieden verschillende soorten begeleiding en nazorg aan, afhankelijk van de eisen en wensen van uw organisatie.