• Header advies&uitvoering

  Gebruikersbijeenkomsten Model-DSP, informatieveiligheid en de AVG

  Het implementeren van de BIG, het invullen van de ENSIA verantwoording, het in kaart brengen van verwerkingen van persoonsgegevens voor de AVG. Wij praten u graag bij tijdens een van de 9 gratis gebruikersbijeenkomsten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

De ClassiFiler

Bergt u uw post op in uw mailbox? Natuurlijk niet! Toch doen we dat met e-mail wel… En daarmee loopt de organisatie een risico. Via e-mail maken we immers afspraken, sluiten we contracten en verlenen we opdrachten. De ClassiFiler, een plug-in voor Microsoft Outlook, is ontwikkeld voor het beheer van e-mails en digitale documenten die via e-mail uitgewisseld worden. Zij worden buiten de e-mailapplicatie geplaatst, op een netwerkschijf of binnen SharePoint. Met de ClassiFiler krijgt u uw e-mailverkeer beter onder controle. E-mail wordt voorzien van standaardinstellingen voor metadata, zoals afzender, geadresseerde, onderwerp en berichtdatum. Zo is deze gemakkelijk terug te vinden. De berichten worden opgeslagen in het originele .msg-formaat, dat geheel onafhankelijk van Outlook gelezen kan worden.

Voor meer informatie over dit product verwijzen wij u naar de factsheet van de ClassiFiler en naar de demo-video van de ClassiFiler.

De ClassiFiler