• Header advies&uitvoering

  Gebruikersbijeenkomsten Model-DSP, informatieveiligheid en de AVG

  Het implementeren van de BIG, het invullen van de ENSIA verantwoording, het in kaart brengen van verwerkingen van persoonsgegevens voor de AVG. Wij praten u graag bij tijdens een van de 9 gratis gebruikersbijeenkomsten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Atomis

Archiefstukken zijn waardeloos als ze niet zijn terug te vinden. Goede beschrijvingen zijn de sleutel tot uw duurzaam digitaal toegankelijke archief.
Maar hoe maakt en onderhoudt u die met zo min mogelijk moeite?

Een wereldwijd veelgebruikte toepassing hiervoor is ICA-AToM: een open-source webtoepassing voor het beschrijven van archieven gebaseerd op de standaarden van de International Council for Archives (ICA). Helaas is ICA-AToM niet in alle opzichten even gebruiksvriendelijk: het inladen van een reeds bestaande Excel-inventaris kan bijvoorbeeld voor de nodige hoofdbrekens zorgen.

Atomis is een tool die speciaal is ontwikkeld om deze functionele tekortkomingen op te heffen. Zo is het met behulp van Atomis zonder dure conversies of handmatige acties mogelijk om een Excel-inventaris om te zetten in een voor ICA-AToM te importeren formaat, EAD of EAC. Veel acties die in ICA-AToM alleen één voor één kunnen worden uitgevoerd, kunnen met Atomis in bulk worden afgehandeld. Dit scheelt veel tijd en inspanning. Met de combinatie van ICA-AToM en Atomis bent u verzekerd van een goede, duurzame toegang tot uw (digitale) organisatiegeheugen. Meer informatie over Atomis vindt u in de factsheet.