• Header advies&uitvoering

  VHIC levert de inhoud van diverse modellen voor documentaire structuurplannen, houdt de Basis Archiefcode en de Gemeentelijke Thesaurus actueel en werkt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een nieuwe Selectielijst voor Gemeenten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

PERSBERICHT

20 februari 2017

VHIC Faculty continueert Cedeo erkenning

Opdrachtgevers waarderen en prijzen de aanpak van onze maatwerkopleidingen. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo*, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid van onze opleidingen. De Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend wanneer ruim 80% van de deelnemers en opdrachtgevers tevreden zijn over de opleiding of training. Wij hebben een mooie score van 97,3% behaald.IMG 4418 website min

De door Cedeo ondervraagde opdrachtgevers geven aan zeer tevreden te zijn over de opleidingen, de behaalde resultaten en de samenwerking met de VHIC Faculty. Uit het bezoekverslag van Cedeo komt naar voren dat VHIC ruimschoots voldoet aan de vereiste criteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Als sterke punten binnen de uitvoering worden genoemd: “Ze konden snel schakelen”, “De trainer kon zich heel goed inleven in de omgeving van de deelnemers” en “Opleidingen hebben een goede balans tussen theorie en praktijk, deelnemers worden gestimuleerd aan de slag te gaan met suggesties”.

Ook de organisatie van onze maatwerkopleidingen is goed beoordeeld. Een referent zegt hierover: “De communicatie was altijd heel transparant en de dienstverlening verliep snel. Het is echt heel fijn werken met VHIC”.

Verder onderstrepen de referenten de goede kwaliteit van de uitvoering en de deskundigheid van de docenten. “De VHIC Faculty onderscheidt zich door capabele, goed geïnformeerde, invoelende praktijkgerichte en veelzijdige trainers, de flexibele en klantgerichte manier waarop trainingen op maat gemaakt kunnen worden en de betrokkenheid binnen de lokale overheid.”

Al met al zijn wij erg trots dat de Cedeo erkenning weer verlengd is. Het toont aan dat onze professionele opleidingen een duidelijk bestaansrecht hebben in de markt. Deze erkenning is een stimulans om onze opleidingen te blijven vernieuwen en verbeteren. Dat komt de informatiehuishouding van onze klanten ten goede.


*Cedeo
Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van dienstverleners meet en waarborgt. Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen. Centraal staat hier steeds de vraag in hoeverre het te beoordelen instituut erin is geslaagd de gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de referenten over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings,- en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt het in aanmerking voor een Cedeo-erkenning. Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. De Cedeo-erkenning is geldig voor een periode van twee jaar.