• Header advies&uitvoering

  VHIC levert de inhoud van diverse modellen voor documentaire structuurplannen, houdt de Basis Archiefcode en de Gemeentelijke Thesaurus actueel en werkt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een nieuwe Selectielijst voor Gemeenten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 is officieel vastgesteld

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de selectielijst voor de archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen vastgesteld. Dit is gebeurd na afhandeling van de zienswijzen die ingebracht waren in het kader van de publieke procedure voor terinzagelegging. Voor VHIC betekent dit een einde aan een mooi project waar we met trots op terug kijken.

In de Selectielijst zijn de bewaartermijnen van archiefbescheiden ongeacht de vorm vastgelegd.

Aanpassingen
De ingebrachte zienswijzen gaven aanleiding tot een aantal aanpassingen en verduidelijkingen in de selectielijst. In een aanvulling op bijlage 7 van de selectielijst is daarvan een overzicht opgenomen.

Vanaf 1 januari 2017
De Selectielijst 2017 is vastgesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. De Selectielijst is dus van toepassing op archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017.

Oude selectielijst afgesloten
Bij het vaststellingbesluit is de oude Selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2012 afgesloten. Deze blijft van toepassing op archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt in de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 2017.

Actualisering handreiking en SelectTool volgt
Een actualisering van de Handreiking selectielijst en van de SelectTool wordt binnenkort beschikbaar gesteld via de website van de VNG. De Excel-versie van de opsomming van archiefbescheiden, waarmee gefilterd kan worden op taakgebied, is bijgewerkt.*

Staatscourant
Het vaststellingsbesluit is gepubliceerd op 6 juli jl. in de Staatscourant en is officieel in werking gereden vanaf de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant.

Cursus: Toepassing nieuwe gemeentelijke Selectielijst

Nu de selectielijst officieel is vastgesteld is het tijd om deze zo snel mogelijk effectief te implementeren. Als opsteller en auteur van de nieuwe selectielijst hebben wij als geen ander kennis van de totstandkoming, de gedachtegang en toepasbaarheid van de nieuwe selectielijst. Met deze kennis kunnen we u precies uitleggen hoe de nieuwe waarderings- en selectiemethodiek werkt in de praktijk. Dit doen we dan ook graag tijdens de eendaagse cursus: Toepassing nieuwe gemeentelijke Selectielijst.

Deze informatieve en interactieve cursus biedt verdieping aan de hand van concrete casusposities met een ruime gelegenheid om uw vragen te stellen aan praktijkervaren docenten en te discussiëren over de mogelijkheden die deze nieuwe selectielijst u biedt. Zo heeft u na afloop van de cursus inzicht in de totstandkoming van de nieuwe ontwerpselectielijst, weet u wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de huidige selectielijst en kunt u de nieuwe selectielijst effectief implementeren en toepassen.

inschrijfknop

*Bron:
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/nieuws/selectielijst-gemeenten-en-intergemeentelijke-organen-2017