• Header advies&uitvoering

  VHIC levert de inhoud van diverse modellen voor documentaire structuurplannen, houdt de Basis Archiefcode en de Gemeentelijke Thesaurus actueel en werkt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een nieuwe Selectielijst voor Gemeenten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze verordening vervangt de huidige Privacyrichtlijn die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is van toepassing op publieke én private organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit vergt van die organisaties een aantal organisatorische veranderingen. De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarvoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd hebben, is een behoorlijke uitdaging voor alle organisaties die eraan moeten voldoen.

Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden. Wij stellen dit stappenplan gratis beschikbaar om organisaties op weg te helpen. Graag horen wij van u hoe er binnen uw organisatie wordt gewerkt aan de implementatie van de AVG en wanneer deze van kracht is ook hoe u de verwerking van persoonsgegevens binnen uw organisatie in lijn houdt met de AVG. Ook horen we graag ervaringen van organisaties die dit stappenplan in de praktijk brengen.

download knop