• Header advies&uitvoering

  Gebruikersbijeenkomsten Model-DSP, informatieveiligheid en de AVG

  Het implementeren van de BIG, het invullen van de ENSIA verantwoording, het in kaart brengen van verwerkingen van persoonsgegevens voor de AVG. Wij praten u graag bij tijdens een van de 9 gratis gebruikersbijeenkomsten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

VHIC verlengt opnieuw haar MVO certificering

Voor de vierde keer op rij heeft VHIC een zelfverklaring en referentiematrix van ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gepubliceerd. Hiermee laat VHIC zien welke ambities binnen MVO aandacht krijgen.

ISO 26000 is een internationale richtlijn die organisaties helpt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en te implementeren. In 2013 is VHIC begonnen met het invoeren van MVO in de organisatie. Deze zelfverklaring en referentiematrix is gebaseerd op een zogenoemd zelfonderzoek en de beoordeling van deze resultaten is vergeleken met de principes en richtlijnen uit de ISO 26000 norm.

ISO 26000 gaat uit van zeven MVO principes: accountability, transparantie, ethisch gedrag en respect voor stakeholderbelangen, wet- en regelgeving, internationale gedragsnormen en mensenrechten. Deze principes worden door VHIC als basis gebruikt om als organisatie een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied informatiemanagement en een duurzame samenleving. Dit jaar is er in deze referentiematrix onder andere terug te lezen:

 • Op welke MVO-punten het komende jaar de focus komt te liggen.
 • Hoe VHIC als (h)echt familiebedrijf de toekomst voor zich ziet en een betrokken en stabiele bedrijfscultuur handhaaft.
 • Hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid van medewerkers gestimuleerd wordt.
 • Welke activiteiten VHIC onderneemt om ethisch gedrag te bevorderen binnen de organisatie.
 • Over welke besluiten en activiteiten VHIC transparant is.
 • Welke activiteiten VHIC het afgelopen jaar heeft georganiseerd om de relatie met het informatiemanagement speelveld te onderhouden.
 • Welk goed doel VHIC dit jaar gesteund heeft met haar jaarlijkse kerstkaartenactie.
 • Hoe VHIC vakgenoten prikkelt om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving die betrekking heeft op het vakgebied informatiemanagement.
 • Welke verbeteringen en successen VHIC bereikt heeft het afgelopen jaar.

De zelfverklaring en referentiematrix zijn in te zien op het ‘Publicatieplatform ISO 26000’ van de NEN.