• Header advies&uitvoering

  Gebruikersbijeenkomsten Model-DSP, informatieveiligheid en de AVG

  Het implementeren van de BIG, het invullen van de ENSIA verantwoording, het in kaart brengen van verwerkingen van persoonsgegevens voor de AVG. Wij praten u graag bij tijdens een van de 9 gratis gebruikersbijeenkomsten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Verrijk je kennis, vermeerder je waarde

Publicaties & Producten

 iTem - Niet vooraan!

Door Jack Karelse

In DIV-land zeggen en horen we graag dat we vooraan komen te staan. In plaats van achteraan in het proces, verschuift de DIV naar de voorkant. Dat impliceert een zekere mate van belangrijkheid. Als we vooraan staan horen we er helemaal bij. Maar we willen niet perse in het KCC of de frontoffice terechtkomen. Althans, niet allemaal.

Een relevante vraag is: waarom willen we vooraan staan? Veelal is de gedachte hierbij dat we gehoord worden als we vooraan staan. Ik vraag me dat echt af. En daar heb ik een reden voor.

Over het algemeen is het zo dat ICT-ers of de afdeling ICT als belangrijker worden gezien dan de afdeling DIV, toch? Kent u ICT-ers? Ik wel. Ik ken ICT-ers binnen verschillende organisaties. Het wonderbaarlijke is dat zij met dezelfde problemen kampen als wij. Ook zij worden lang niet altijd betrokken bij keuzes van de organisatie, zoals de aanschaf van software. Zij staan net zo vaak voor voldongen feiten als wij. En ook afdelingen financiën en personeelszaken zijn niet altijd de eersten die op de hoogte zijn van keuzes die gemaakt worden of op voorhand betrokken worden bij keuzes, door het management en/of binnen andere afdelingen. Als ook ICT-ers, P&O-ers en de financiële mensen vooraan willen staan wordt het erg druk op de poleposition.

Zelfs als we vooraan staan zullen we ons moeten voegen naar de wensen van de primaire afdelingen: wij zorgen er op professionele manier voor dat zij hun werk op de best mogelijke manier kunnen doen. Wij zorgen voor de juiste banden en afstelling. We zitten niet aan het stuur. We zijn zelfs niet leidend waar het de bandenkeuze betreft. We hebben wel inbreng en kunnen best leidend zijn, maar degene die achter het stuur zit bepaalt. Is dit nu allemaal zo erg? Ik vind van niet. Zo lang degene die achter het stuur zit en de andere collega’s mij maar serieus nemen, naar me luisteren. Liefst op een plezierig moment. Ik wil graag betrokken worden bij ontwikkelingen binnen de organisatie, wil graag anticiperen op ontwikkelingen en mijn inbreng leveren. Als dat pas op een later moment kan vind ik dat vervelend. En als ik niet gehoord wordt ook. Zeker wanneer ik een zinvolle bijdrage kan leveren. Ik laat dus wel van me horen, gevraagd en ongevraagd. Niet al te luidruchtig, maar ik laat weten dat ik er ben en verstand van zaken heb. De juiste band komt aan de auto, zodat we als geheel succes kunnen boeken. Daar gaat het om. Daarvoor hoef ik niet vooraan te staan.

Nu is de conclusie dat ik lid ben van het racing team, terwijl ik dit iTem wilde bouwen rondom een fragment van cabaratier Jan Jaap van der Wal, waarin ik uitdrukkelijk geen lid ben van het racing team (http://www.youtube.com/watch?v=KhUHL1g3Czs). Achteraf een verkeerde keuze?

Klik hier om terug te keren naar Sited 146

Interoperabiliteit in de bouwwereld

Door Joost van Koutrik en Wilma van Schaffelaar

De bouwwereld is een wereld waarin interoperabiliteit van cruciaal belang is, maar juist door verschillen in werkwijzen ontbreekt. Een opdrachtgever denkt anders dan een architect, die weer andere gegevens en systemen gebruikt dan een aannemer. En dat zou je dan met interoperabiliteit allemaal op moeten lossen… Maar wat is interoperabiliteit dan eigenlijk? Interoperabiliteit is de mate waarin informatie op een betekenisvolle manier tussen systemen kan worden uitgewisseld. In de bouwwereld werken veel partijen samen (de opdrachtgever, de architect, de aannemer…) en deze partijen gebruiken vaak verschillende systemen, met als gevolg dat informatie tussen systemen verschilt of in de uitwisseling verloren gaat.

Uitwisseling van informatie tussen verschillende softwarepakketten wordt door middel van een universele taal gedaan: een uitwisselingsstandaard. Het Bouwwerk Informatie Model (BIM) is hiervoor de standaard binnen de bouwwereld. Met toepassing van BIM kan informatie uit de ontwerpfase, realisatiefase en beheerfase in een database worden opgeslagen in een digitaal driedimensionaal gebouwmodel. BIM is een actueel onderwerp: vakblad Od wijdde er in het maandnummer voor april van dit jaar bijvoorbeeld een heel artikel aan, waarin duidelijk werd gemaakt dat in de ontwerpfase al bekeken kan worden wat de effecten van andere ontwerpkeuzes zouden zijn en dat deze effecten zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Hierdoor wordt efficiënter werken door meerdere partijen tegelijkertijd mogelijk. Alle drie de fasen zijn belangrijk: zonder ontwerp heb je immers geen realisatie en zonder realisatie geen beheer. Het informatiebeheer binnen BIM gaat weliswaar goed in de ontwerp- en realisatiefase, maar in de laatste fase, de beheerfase van een gebouw, wordt de informatie met BIM vaak nog niet goed beheerd. En het beheer in die laatste fase is vanuit ons oogpunt als recordsmanagers heel belangrijk, omdat een gebouw of ander bouwobject na de oplevering nog een heel leven (vaak meer dan 50 jaar) voor zich heeft.

Hoe zou het informatiebeheer in alle fasen, dus ook in de beheerfase, wél goed kunnen plaatsvinden op basis van dit BIM-model? Zodat de samenwerking in de bouwwereld, van architect tot afnemer, kan worden verbeterd, faalkosten gereduceerd kunnen worden en er duurzamer gebouwd kan gaan worden? Maar ook, zodat je de informatie duurzaam en authentiek houdt? De website BouwConnect is een van de partijen die hiervoor een oplossing biedt. VHIC was benieuwd naar hoe het datamodel voor dit platform in elkaar steekt, dus we zijn onlangs bij moederbedrijf en architectenbureau De Twee Snoeken in Den Bosch op bezoek geweest. Daar leerden we BIM-proof technologieën kennen die ook voor ons als recordsmanagers interessant zijn.

Het belangrijkste product dat we hebben behandeld is de BouwConnectBibliotheek. In deze platformonafhankelijke bibliotheek kunnen gebruikers heel snel alle informatie vinden die ze nodig hebben, in een gestandaardiseerde verzamelcatalogus met producten van veel bouwleveranciers. Op dit moment is er informatie van 350 leveranciers en fabrikanten beschikbaar. Met een muisklik is een object te selecteren en aan te passen. De bibliotheek bevat verwijzingen naar van alles: afmetingen, grondstoffen, leveranciersinformatie, normen en wettelijke voorschriften... Net als in een DMS, objecten met een veelheid aan metadata waar je van alles mee kunt - je moet alleen weten hoe je die gegevens gebruikt.

Maar hoe zit het met de duurzaamheid? Omdat de informatie is voorzien van een unieke code, de Warehouse Unique Identifer (WUID), wordt automatisch de randvoorwaarde gecreëerd om later eenduidig te kunnen communiceren met andere partijen die met dezelfde coderingsstandaard werken. Alle gebruikte onderdelen krijgen een code, van grondstof tot bouwdeel. Dus ook de producten van leveranciers zijn niet alleen een registratie van het product zelf, maar een samenstelling van grondstoffen en componenten. De objecten zijn zelf metadata geworden. Hierdoor wordt een ontwerp van een bouwwerk in het archief een samengesteld record, waarin tot in het kleinste detail gekoppeld wordt aan de brongegevens in de bibliotheek. Deze brongegevens kunnen volgens de leidende standaarden in de bouw worden uitgewisseld. De bibliotheek als archief, wie had het ooit kunnen bedenken…

Veel standaarden zijn gebaseerd op theorie en vervolgens toegepast in de praktijk. Zie bijvoorbeeld onze eigen NEN-ISO 15489. BouwConnect doet eigenlijk het tegenovergestelde: de inhoud wordt gevuld met gegevens uit de bouwwereld, de samenstelling van een WUID is op basis van die gegevens. Een groeimodel uit de praktijk, en nog interoperabel ook. Platforms als deze kunnen een aanzienlijke stelselverbetering betekenen voor de bouwwereld: hoe eenduidiger er wordt gecommuniceerd, hoe lager de financiële en maatschappelijke faalkosten kunnen worden. Hoe hoog die faalkosten kunnen zijn, hebben we de afgelopen decennia al vaak genoeg mogen meemaken. Maar ook voor ons vakgebied kan het heel leerzaam zijn om bij informatiemanagers of ontwikkelaars over de vloer te komen, die zich eigenlijk met een heel ander toepassingsgebied bezig houden. Steek je nek eens uit en je komt op de meest wonderlijke ideeën.

Wilt u meer weten over het onderwerp Interoperabiliteit? Bestel dan nu de (digitale) publicatie: 'Fragmentatie of Verbinding: de ontwikkeling van interoperabiliteit' geschreven door Jeroen Snijders.

FoV voorpagina  

Fragmentatie of Verbinding: de ontwikkeling van interoperabiliteit

Nog niet zo lang geleden stond procesgericht werken centraal bij de inrichting van organisaties en bij de informatievoorziening. Binnen organisaties zouden de hokjes doorbroken moeten worden om processen beter en efficiënter te laten verlopen en informatie binnen het proces te kunnen delen. Een volgende stap is dat informatie binnen de organisatie gedeeld moet kunnen worden tussen de processen of 'over de processen heen'. Maar informatie is ook iets wat met de omgeving moet worden uitgewisseld, terwijl die omgeving voortdurend verandert en organisaties zelf ook sterk in beweging zijn. Veel organisaties lijken grote moeite te hebben met deze ontwikkelingen en staan nog aan het begin daarvan.

Als grootste obstakels voor informatie-uitwisseling (interoperabiliteit) worden semantiek en legacy genoemd. Dit onderzoek maakt duidelijk dat daarnaast de wijze waarop wij organiseren, verantwoordelijkheden afbakenen en elkaar daar op afrekenen, het grootste probleem is.

Interoperabiliteit is dus niet alleen een informatiekundig probleem, maar vooral een organisatorische uitdaging en een verandervraagstuk, waar we voorlopig nog niet klaar mee zijn.

Kosten: € 25,- excl. 21 % BTW
Bestellingen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klik hier om terug te keren naar Sited 146

Subcategorieën